Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Hoạt động Câu lạc bộ
/ Giáo dục / GDTC và Nghệ thuật
Hoạt động Câu lạc bộ
Hoạt động Câu lạc bộ
Câu lạc bộ Thơ
Câu lạc bộ Thơ
Nhắn nhủ thầy cô
Nhắn nhủ thầy cô
Chữ TÂM ghi nhớ đừng quên. TẦM cao sư phạm phải nên nhớ đời. Đừng để thiên hệ chê cười. Sứ mệnh TRỒNG NGƯỜI hãy mãi xứng danh.
Niềm tin tưởng của muôn vàn thế hệ
Niềm tin tưởng của muôn vàn thế hệ
Hai mươi lăm năm - chặng đường dài. Niềm tin sư phạm chẳng mờ phai. Ươm mầm trí tuệ gieo nhân ái. Trường Ngô Thời Nhiệm rực nắng mai.
Câu lạc bộ Võ thuật
Câu lạc bộ Võ thuật
Câu lạc bộ Âm nhạc
Câu lạc bộ Âm nhạc
Câu lạc bộ Cờ
Câu lạc bộ Cờ
Câu lạc bộ cờ vua tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp quận 2015
Câu lạc bộ cờ vua tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp quận 2015
Câu lạc bộ cờ vua tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp quận 2015
Câu lạc bộ Bóng chuyền
Câu lạc bộ Bóng chuyền
Câu lạc bộ Bóng rổ
Câu lạc bộ Bóng rổ
Câu lạc bộ Bơi lội
Câu lạc bộ Bơi lội
Câu lạc bộ Bóng đá
Câu lạc bộ Bóng đá
Câu lạc bộ Cầu lông
Câu lạc bộ Cầu lông
Gọi điện thoại