Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Hoạt động xã hội
/ Giáo dục / Giáo dục toàn diện
Hoạt động xã hội
- Giáo dục về truyền thống, Giáo dục về lòng nhân ái, Hoạt động xã hội hướng tới cộng đồng
Filter:
Giáo dục về truyền thống, Giáo dục về lòng nhân ái, Hoạt động xã hội hướng tới cộng đồng
Thắp lửa yêu thương vùng PHÊN GIẬU của tổ quốc 08-04-2023
Thắp lửa yêu thương vùng PHÊN GIẬU của tổ quốc
Trao học bổng năm học 2021-2022 và 2022-2023 cho cho học sinh dân tộc và vùng biển đảo tỉnh Bình Thuận.
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359