Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Hoạt động xã hội
/ Giáo dục / Giáo dục toàn diện
Hoạt động xã hội
Giáo dục về truyền thống, Giáo dục về lòng nhân ái, Hoạt động xã hội hướng tới cộng đồng
Thắp lửa yêu thương vùng “phên giậu” của tổ quốc 08-04-2023
Thắp lửa yêu thương vùng “phên giậu” của tổ quốc
Trao học bổng năm học 2021-2022 và 2022-2023 cho cho học sinh dân tộc và vùng biển đảo tỉnh Bình Thuận.
Gọi điện thoại