Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giáo dục / Giáo dục kiến thức / Nghiên cứu khoa học, Stem

Học sinh tiểu học đạt giải 3 cuộc thi Robothon quốc gia 2016

Học sinh tiểu học đạt giải 3 cuộc thi Robothon quốc gia 2016


Học sinh tiểu học đạt giải 3 cuộc thi Robothon quốc gia 2016

Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359