Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Hội đồng trường
/ Hội đồng trường

- Hội đồng trường trong giai đoạn 2012 đến nay ổn định với 06 thành viên, trong đó 03 thành viên HĐT phía Becamex tham gia quản lý tài chính và điều hành xây dựng, bảo trì cơ sở vật chất; 03 thành viên là cổ đông sáng lập trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh, thực hiện điều hành tổ chức, nhân sự, chuyên môn, đồng tham gia quản lý tài chính.

Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh - Người sáng lập trường - P.CT HĐQT nhà trường - Nguyên giảng viên trường Đại học thương mại Hà Nội
Bà PHẠM THỊ THÚY VĨNH

- Là người sáng lập trường Ngô Thời Nhiệm. Chủ tịch hội đồng quản trị trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh từ năm thành lập trường (1997) đến năm 2012, các cổ đông của trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh hợp tác với tổng công ty Becamex Bình Dương để đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động; từ đó đến nay là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển giáo dục Miền Đông (đơn vị chủ quản của hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh và Bình Dương) – phó chủ tịch hội đồng quản trị hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm.

- Phó hiệu trưởng trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh từ năm 1997 đến 2004. Hiệu trưởng Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh từ năm 2004 đến 2018.

- Từ năm 2018 Ủy viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Nam Tây (là chủ đầu tư dự án phân hiệu trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh tại phường An Lạc Quận Bình Tân).

- Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh trực tiếp điều hành về tổ chức nhân sự và các hoạt động của hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm.

Ông GIANG QUỐC DŨNG

- Là phó tổng giám đốc tổng công ty Becamex Bình Dương. Từ năm 2012, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển giáo dục Miền Đông (đơn vị chủ quản của hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh và Bình Dương) – Chủ tịch hội đồng quản trị trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh và Bình Dương phụ trách về vấn đề đầu tư, quản lý vốn của hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm, quản lý phần vốn của nhà nước do tổng công ty Becamex Bình Dương đầu tư vào hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm. Từ năm 2018 là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Nam Tây.

Ông Giang Quốc Dũng - phó tổng giám đốc tổng công ty Becamex Bình Dương

Bà Lê Thị Kim Xuyến
Bà LÊ THỊ KIM XUYẾN

- Là cán bộ thuộc tổng công ty Becamex Bình Dương tham gia quản lý tài chính hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm.

Ông BÙI ANH TUẤN

- Là cán bộ thuộc tổng công ty Becamex Bình Dương tham gia quản lý đầu tư xây dựng, sửa chữa thuộc hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm.

Ông Bùi Anh Tuấn

Ông Nguyễn Tất Thắng
Ông NGUYỄN TẤT THẮNG

- Là ủy viên hội đồng quản trị trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến năm 2012. Từ năm 2012 đến nay là ủy viên hội đồng quản trị hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm.

Bà NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

- Là ủy viên hội đồng quản trị trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến năm 2012. Từ năm 2012 đến nay là ủy viên hội đồng quản trị hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm. Phó hiệu trưởng trường Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến nay. Chủ tịch hội đồng quản trị trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm TP Hồ Chí Minh từ năm 2014.

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359