Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Hội thi Nét đẹp phấn trắng
/ Thư viện / Bộ sưu tập
Hội thi Nét đẹp phấn trắng
- Hội thi Nét đẹp phấn trắng của Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm dành cho toàn thể Giáo viê, Nhân viên. Nét đẹp phấn trắng là một sân chơi bổ ích; qua đó, thể hiện cũng như phát huy...
Filter:

Hội thi Nét đẹp phấn trắng của Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm dành cho toàn thể Giáo viê, Nhân viên. Nét đẹp phấn trắng là một sân chơi bổ ích; qua đó, thể hiện cũng như phát huy được khả năng của bản thân,...

Một số hình ảnh trao giải trong Hội thi Nét đẹp phấn trắng - Lần 1 năm 2023 04-03-2023
Một số hình ảnh trao giải trong Hội thi Nét đẹp phấn trắng - Lần 1 năm 2023
Một số hình ảnh trao giải trong Hội thi Nét đẹp phấn trắng - Lần 1 năm 2023
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359