Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Tin tức / Tin tức nhà trường

Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023

Hội thi rung chuông vàng với chủ đề vòng tay bè bạn trải qua hơn 30 câu hỏi ở các lĩch vực liên quan đến kiến thức về trường Ngô Thời Nhiệm về thành phố Thủ Đức.

Hội thi rung chuông vàng với chủ đề vòng tay bè bạn trải qua hơn 30 câu hỏi ở các lĩch vực liên quan đến kiến thức về trường Ngô Thời Nhiệm về thành phố Thủ Đức nơi cơ sở chính của trường trú đóng. Với 50 thí sinh của khối cấp 2 từ lớp 6 đến lớp 9 cơ sở Thành phố Thủ Đức diễn biến đầy sôi động qua đó học sinh được hiểu biết hơn về lịch sử hình thành, về thông tin của trường và về thành phố Thủ Đức thân yêu.

Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề Vòng tay bè bạn năm 2023
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Phòng Phong trào
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359