Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường / Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2021 - 2025
Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2021 - 2025
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359