Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Kế hoạch giáo dục
/ Giáo dục
Kế hoạch giáo dục
- Kế hoạch giáo dục
Filter:
Kế hoạch số 15/KH-NTN-VBG về Tuyển sinh năm học 2024 - 2025 05-03-2024
Kế hoạch số 15/KH-NTN-VBG về Tuyển sinh năm học 2024 - 2025
Kế hoạch số 15/KH-NTN-VBG về Tuyển sinh năm học 2024 - 2025 của trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm
Kế hoạch số 494/KH-NTN về Hội thi tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh Năm học 2023 - 2024 18-10-2023
Kế hoạch số 494/KH-NTN về Hội thi tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh Năm học 2023 - 2024
Kế hoạch số 494/KH-NTN về Hội thi tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh Năm học 2023 - 2024
Kế hoạch số 464/KH-NTN về Tổ chức Hội thi văn nghệ cấp trường chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam - Năm học 2023 - 2024 04-10-2023
Kế hoạch số 464/KH-NTN về Tổ chức Hội thi văn nghệ cấp trường chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam - Năm học 2023 - 2024
Kế hoạch số 464/KH-NTN về Tổ chức Hội thi văn nghệ cấp trường chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam - Năm học 2023 - 2024
Kế hoạch số 463/KH-NTN về Tổ chức Hội thao cấp trường Chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam - Năm học 2023 - 2024 04-10-2023
Kế hoạch số 463/KH-NTN về Tổ chức Hội thao cấp trường Chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam - Năm học 2023 - 2024
Kế hoạch số 463/KH-NTN về Tổ chức Hội thao cấp trường Chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam - Năm học 2023 - 2024
Kế hoạch số 462/KH-NTN Tổ chức hội thi vẽ tranh và hội thi viết chữ đẹp cấp trường dành cho học sinh khối Tiểu học năm học 2023 - 2024 04-10-2023
Kế hoạch số 462/KH-NTN Tổ chức hội thi vẽ tranh và hội thi viết chữ đẹp cấp trường dành cho học sinh khối Tiểu học năm học 2023 - 2024
Kế hoạch số 462/KH-NTN Tổ chức hội thi vẽ tranh và hội thi viết chữ đẹp cấp trường dành cho học sinh khối Tiểu học năm học 2023 - 2024
Kế hoạch số 214/KH-NTN về Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2023-2025 04-10-2023
Kế hoạch số 214/KH-NTN về Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2023-2025
Kế hoạch số 214/KH-NTN về Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2023-2025
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2023 - 2024 05-09-2023
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2023 - 2024
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2023 - 2024 số 311/KH-NTN Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 9 năm 2023 của nhà trường
Kế hoạch số 132/KH-NTN về Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cải cách hành chính” của sở giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025 24-08-2023
Kế hoạch số 132/KH-NTN về Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cải cách hành chính” của sở giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025
Kế hoạch số 132/KH-NTN về Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cải cách hành chính” của sở giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025
Kế hoạch số 39/KH-NTN về Phát động phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước - Năm học 2023-2024 18-04-2023
Kế hoạch số 39/KH-NTN về Phát động phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước - Năm học 2023-2024
Kế hoạch số 39/KH-NTN về Phát động phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước - Năm học 2023-2024
Kế hoạch số 32/KH-NTN về Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm năm 2023 14-03-2023
Kế hoạch số 32/KH-NTN về Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm năm 2023
Kế hoạch số 32/KH-NTN về Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm năm 2023
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2022 - 2023 06-09-2022
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2022 - 2023
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2022 - 2023 số 182/KH-NTN Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 9 năm 2022 của nhà trường
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 01-09-2021
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022
Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 số 156/KH-NTN Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 9 năm 2021 của nhà trường
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359