Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giáo dục / Kế hoạch giáo dục / Kế hoạch hoạt động nhà trường

Kế hoạch số 32/KH-NTN về Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm năm 2023

Kế hoạch số 32/KH-NTN về Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm năm 2023
Kế hoạch số 32/KH-NTN về Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm năm 2023
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359