Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giáo dục / Kế hoạch giáo dục / Kế hoạch hoạt động nhà trường

Kế hoạch số 39/KH-NTN về Phát động phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước - Năm học 2023-2024

Kế hoạch số 39/KH-NTN về Phát động phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước - Năm học 2023-2024
Kế hoạch số 39/KH-NTN về Phát động phòng trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước - Năm họ
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359