Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Học sinh

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2023 - 2024

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2023 - 2024. Xin chúc mừng tất cả các em và Cảm ơn cô Thu Hương - môn Anh, cô Bảo Thy - môn Văn và thầy Ngọc Hải - môn Sử đã tận tình hướng dẫn các em.
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359