Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Kiểm định chất lượng giáo dục
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường
Kiểm định chất lượng giáo dục
- Kiểm định chất lượng giáo dục
Filter:
Trường Đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 1 năm 2023 20-12-2023
Trường Đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 1 năm 2023
Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm Đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 1 năm 2023 theo quyết định số 4131-44/QĐ-SGDĐT của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 12 năm 2023
Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2017 23-05-2017
Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2017
Ngày 23.5.2017 trường Ngô Thời Nhiệm được Giám đốc Sở GD và ĐT Tp. HCM Công nhận là trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3; ngôi trường nội trú tốt nhất ở tphcm được nhiều gườu biết đến
Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2012 15-08-2012
Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2012
Ngày 15.8.2012 Trường Ngô Thời Nhiệm được chủ tịch UBND Tp. HCM chứng nhận Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2012
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359