Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Tuyển sinh / Xét tuyển Đại học, Cao đẳng

Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
Giới thiệu Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Các mốc thời gian thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Danh sách đơn vị sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Tờ rơi Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: rung tâm Khảo thí ĐHQG-HCM
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359