Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Lịch sử hình thành
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường
Lịch sử hình thành
- Chặng đường hình thành và phát triển của Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm đến hiện tại năm 2023.
Filter:
Kỷ yêu 25 năm khát vọng vươn tầm
Chặng đường 26 năm xây dựng và phát triển
Biểu đồ học sinh
Biểu đồ số liệu học sinh qua các năm học
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359