Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giáo dục / Giáo dục kiến thức / Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Một số hình ảnh chương trình trải nghiệm ngày thứ 3 của Đoàn 1 tại Hàm Thuận Nam - Năm học 2023 - 2024

Các em học sinh được tham quan vườn Nho, vườn Dưa lưới và vườn Thanh Long và một số loại trái cây khác ở Bình An Farm tại Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Học sinh tham quan và check in vườn Dưa Lưới tại Bình An Farm
Học sinh tham quan và check in vườn Dưa Lưới tại Bình An Farm
Học sinh tham quan và check in vườn Dưa Lưới tại Bình An Farm
Học sinh tham quan và check in vườn Dưa Lưới tại Bình An Farm
Học sinh tham quan và check in vườn Dưa Lưới tại Bình An Farm
Học sinh tham quan và check in vườn Dưa Lưới tại Bình An Farm
Học sinh tham quan và check in vườn Nho tại Bình An Farm
Học sinh tham quan và check in vườn Nho tại Bình An Farm
Học sinh tham quan và check in vườn Nho tại Bình An Farm
Học sinh tham quan và check in vườn Nho tại Bình An Farm
Học sinh tham quan và check in vườn Nho tại Bình An Farm
Học sinh và Giáo viên tham quan và check in vườn trái cây tại Bình An Farm
Học sinh và Giáo viên tham quan và check in vườn trái cây tại Bình An Farm
Học sinh và Giáo viên tham quan và check in vườn trái cây tại Bình An Farm
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359