Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giáo dục / Giáo dục kiến thức / Nghiên cứu khoa học, Stem

Đề tài Nghiên cứu Bảo quản hoa Lan Mokara SP bằng dung dịch muối kim loại

Đề tài Nghiên cứu Bảo quản hoa Lan Mokara SP bằng dung dịch muối kim loại

Nghiên cứu "Bảo quản hoa Lan Mokara SP" bằng dung dịch muối kim loại
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359