Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Đội ngũ nhân viên
/ Giới thiệu / Đội ngũ nhân sự / Nhân viên

NHÂN VIÊN NỔI BẬT

Lương Thị Duyên
Lương Thị Duyên
Tổ Trưởng Giáo vụ
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Lê Hải Linh
Lê Hải Linh
Tổ viên Giáo vụ
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Nguyễn Ngọc Phúc
Nguyễn Ngọc Phúc
Tổ Phó Bảo vệ
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Nguyễn Thế Thật
Nguyễn Thế Thật
Tổ Trưởng Giáo vụ
(CS Bình Dương - PT Bình Dương)
Nguyễn Thị Bích Hậu
Nguyễn Thị Bích Hậu
Tổ viên Giáo vụ
(CS Bình Tân - PT Hồ Chí Minh)
Nguyễn Trâm Anh
Nguyễn Trâm Anh
Tổ viên Giáo vụ
(CS Bình Tân - PT Hồ Chí Minh)
Bùi Thị Quỳnh
Bùi Thị Quỳnh
Tổ Trưởng Nhân sự
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Vũ Thị Nguyệt
Vũ Thị Nguyệt
Kế toán trưởng Kế toán
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Đặng Minh Ngọc
Đặng Minh Ngọc
Trợ lý Tuyển sinh
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Trần Hoàng Giang
Trần Hoàng Giang
Trưởng phòng CSVC
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
NHÂN VIÊN Tổ Kế toán
Gồm 8 nhân viên. Trong đó 4 Trung cấp, 1 Cao đẳng và 3 Đại học
Vũ Thị Nguyệt
Vũ Thị Nguyệt
Kế toán trưởng
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Trần Thị Huyền
Trần Thị Huyền
Thủ quỹ
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Nguyễn Thị Thảo Ly
Nguyễn Thị Thảo Ly
Tổ viên
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Lê Thị Thu Thuỷ
Lê Thị Thu Thuỷ
Tổ viên
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Võ Thị Thanh Thuỷ
Võ Thị Thanh Thuỷ
Tổ viên
(CS Bình Tân - PT Hồ Chí Minh)
Đinh Thị Huyền Trang
Đinh Thị Huyền Trang
Tổ viên
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Nguyễn Thị Hoàng Trang
Nguyễn Thị Hoàng Trang
Tổ viên
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Đỗ Ngọc Uyên
Đỗ Ngọc Uyên
Tổ viên
(CS Gò Vấp - PT Hồ Chí Minh)
NHÂN VIÊN Tổ Giáo vụ
Gồm 6 nhân viên. Trong đó 6 Đại học
Lương Thị Duyên
Lương Thị Duyên
Tổ Trưởng
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Lê Hải Linh
Lê Hải Linh
Tổ viên
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Nguyễn Thế Thật
Nguyễn Thế Thật
Tổ Trưởng
(CS Bình Dương - PT Bình Dương)
Nguyễn Thị Bích Hậu
Nguyễn Thị Bích Hậu
Tổ viên
(CS Bình Tân - PT Hồ Chí Minh)
Nguyễn Trâm Anh
Nguyễn Trâm Anh
Tổ viên
(CS Bình Tân - PT Hồ Chí Minh)
Võ Đỗ Đạt
Võ Đỗ Đạt
Tổ viên
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
NHÂN VIÊN Tổ Nhân sự
Gồm 1 nhân viên. Trong đó 1 Cao đẳng
Bùi Thị Quỳnh
Bùi Thị Quỳnh
Tổ Trưởng
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
NHÂN VIÊN Tổ Cơ sở vật chất
Gồm 3 nhân viên. Trong đó 2 Đại học và 1 Thạc sĩ
Trần Hoàng Giang
Trần Hoàng Giang
Trưởng phòng
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Nguyễn Văn Tưởng
Nguyễn Văn Tưởng
Tổ viên
(CS Bình Tân - PT Hồ Chí Minh)
Lê Nam Trung
Lê Nam Trung
Tổ Trưởng
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
NHÂN VIÊN Tổ Bảo vệ
Gồm 3 nhân viên. Trong đó 3 Trung cấp
Nguyễn Ngọc Phúc
Nguyễn Ngọc Phúc
Tổ Phó
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Phạm Quốc Hương
Phạm Quốc Hương
Tổ Trưởng
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Nguyễn Văn Tường
Nguyễn Văn Tường
Tổ viên
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
NHÂN VIÊN Tổ Tuyển sinh
Gồm 1 nhân viên. Trong đó 1 Đại học
Đặng Minh Ngọc
Đặng Minh Ngọc
Trợ lý
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
NHÂN VIÊN Tổ Tài xế
Gồm 1 nhân viên.
Thái Văn Lượng
Thái Văn Lượng
Tổ Trưởng
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
NHÂN VIÊN Tổ Y tế
Gồm 4 nhân viên. Trong đó 4 Trung cấp
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Tổ Trưởng
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Nguyễn Văn Tuyên
Nguyễn Văn Tuyên
Tổ viên
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Ngọ Hoài Thương
Ngọ Hoài Thương
Tổ viên
(CS Bình Tân - PT Hồ Chí Minh)
Võ Thị Phước Ân
Võ Thị Phước Ân
Tổ viên
(CS Bình Tân - PT Hồ Chí Minh)
NHÂN VIÊN Tổ Thư viện
Gồm 2 nhân viên. Trong đó 1 Trung cấp và 1 Đại học
Nguyễn Ngọc Hồng
Nguyễn Ngọc Hồng
Tổ viên
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Huỳnh Tú Như
Huỳnh Tú Như
Tổ viên
(CS Bình Tân - PT Hồ Chí Minh)
NHÂN VIÊN Bộ phận khác
Gồm 3 nhân viên. Trong đó 1 Cao đẳng và 2 Đại học
Văn Thị Hoa Thành
Văn Thị Hoa Thành
Thư ký
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Đỗ Tấn Đức
Đỗ Tấn Đức
Phó Bí thư Đảng bộ, Trợ lý thanh niên
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
Nguyễn Hữu Vũ
Nguyễn Hữu Vũ
Phó Trợ lý thanh niên
(CS Thủ Đức - PT Hồ Chí Minh)
NHÂN VIÊN Tổ Mầm non
Gồm 4 nhân viên. Trong đó 1 Trung cấp và 3 Đại học
Trần Hoàng Yến
Trần Hoàng Yến
Tổ viên
(CS Mầm non Thủ Đức - MN Hồ Chí Minh)
Đỗ Thị Liêm
Đỗ Thị Liêm
Tổ viên
(CS Mầm non Thủ Đức - MN Hồ Chí Minh)
Vũ Thị Thêm
Vũ Thị Thêm
Tổ viên
(CS Mầm non Thủ Đức - MN Hồ Chí Minh)
Lê Thị Hồng
Lê Thị Hồng
Tổ viên
(CS Mầm non Thủ Đức - MN Hồ Chí Minh)
GÓC CẢM NHẬN
Tôi đã tìm đến và may mắn trở thành 1 thành viên của NTN
Tôi đã tìm đến và may mắn trở thành 1 thành viên của NTN
Tôi đã tìm đến và may mắn trở thành 1 thành viên của NTN
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359