Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Đội ngũ nhân viên
/ Giới thiệu / Đội ngũ nhân sự / Nhân viên

NHÂN VIÊN NỔI BẬT

Diep Nguyen, Mr.
Diep Nguyen, Mr.
- Quản trị viên
()
Lương Thị Duyên
Lương Thị Duyên
- Giáo vụ
()
Lê Hải Linh
Lê Hải Linh
- Giáo vụ
()
Nguyễn Ngọc Phúc
Nguyễn Ngọc Phúc
- Bảo vệ
()
Nguyễn Thế Thật
Nguyễn Thế Thật
- Giáo vụ
()
Nguyễn Thị Bích Hậu
Nguyễn Thị Bích Hậu
- Giáo vụ
()
Nguyễn Trâm Anh
Nguyễn Trâm Anh
- Giáo vụ
()
Bùi Thị Quỳnh
Bùi Thị Quỳnh
- Nhân sự
()
Vũ Thị Nguyệt
Vũ Thị Nguyệt
- Kế toán
()
Đặng Minh Ngọc
Đặng Minh Ngọc
- Tuyển sinh
()
NHÂN VIÊN Kế toán
Gồm 8 nhân viên. Trong đó 4 Trung cấp, 1 Cao đẳng và 3 Đại học
Vũ Thị Nguyệt
Vũ Thị Nguyệt
Kế toán trưởng - thuộc tổ Kế toán
()
Trần Thị Huyền
Trần Thị Huyền
Tổ viên - thuộc tổ Kế toán
()
Nguyễn Thị Thảo Ly
Nguyễn Thị Thảo Ly
Tổ viên - thuộc tổ Kế toán
()
Lê Thị Thu Thuỷ
Lê Thị Thu Thuỷ
Tổ viên - thuộc tổ Kế toán
()
Võ Thị Thanh Thuỷ
Võ Thị Thanh Thuỷ
Tổ viên - thuộc tổ Kế toán
()
Đinh Thị Huyền Trang
Đinh Thị Huyền Trang
Tổ viên - thuộc tổ Kế toán
()
Nguyễn Thị Hoàng Trang
Nguyễn Thị Hoàng Trang
Tổ viên - thuộc tổ Kế toán
()
Đỗ Ngọc Uyên
Đỗ Ngọc Uyên
Tổ viên - thuộc tổ Kế toán
()
NHÂN VIÊN Giáo vụ
Gồm 6 nhân viên. Trong đó 6 Đại học
Lương Thị Duyên
Lương Thị Duyên
Tổ Trưởng - thuộc tổ Giáo vụ
()
Lê Hải Linh
Lê Hải Linh
Tổ viên - thuộc tổ Giáo vụ
()
Nguyễn Thế Thật
Nguyễn Thế Thật
Tổ Trưởng - thuộc tổ Giáo vụ
()
Nguyễn Thị Bích Hậu
Nguyễn Thị Bích Hậu
Tổ viên - thuộc tổ Giáo vụ
()
Nguyễn Trâm Anh
Nguyễn Trâm Anh
Tổ viên - thuộc tổ Giáo vụ
()
Võ Đỗ Đạt
Võ Đỗ Đạt
Tổ viên - thuộc tổ Giáo vụ
()
NHÂN VIÊN Nhân sự
Gồm 1 nhân viên. Trong đó 1 Cao đẳng
Bùi Thị Quỳnh
Bùi Thị Quỳnh
Tổ Trưởng - thuộc tổ Nhân sự
()
NHÂN VIÊN CSVC
Gồm 3 nhân viên. Trong đó 2 Đại học và 1 Thạc sĩ
Trần Hoàng Giang
Trần Hoàng Giang
Trưởng phòng - thuộc tổ CSVC
()
Nguyễn Văn Tưởng
Nguyễn Văn Tưởng
Tổ viên - thuộc tổ CSVC
()
Lê Nam Trung
Lê Nam Trung
Tổ Trưởng - thuộc tổ CSVC
()
NHÂN VIÊN Bảo vệ
Gồm 4 nhân viên. Trong đó 4 Trung cấp
Nguyễn Ngọc Phúc
Nguyễn Ngọc Phúc
Tổ Phó - thuộc tổ Bảo vệ
()
Phạm Quốc Hương
Phạm Quốc Hương
Tổ Trưởng - thuộc tổ Bảo vệ
()
Võ Khắc Đương
Võ Khắc Đương
Tổ viên - thuộc tổ Bảo vệ
()
Nguyễn Văn Tường
Nguyễn Văn Tường
Tổ viên - thuộc tổ Bảo vệ
()
NHÂN VIÊN Tuyển sinh
Gồm 1 nhân viên. Trong đó 1 Đại học
Đặng Minh Ngọc
Đặng Minh Ngọc
Trợ lý - thuộc tổ Tuyển sinh
()
NHÂN VIÊN Tài xế
Gồm 1 nhân viên.
Thái Văn Lượng
Thái Văn Lượng
Tổ Trưởng - thuộc tổ Tài xế
()
NHÂN VIÊN Y tế
Gồm 6 nhân viên. Trong đó 6 Trung cấp
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Tổ Trưởng - thuộc tổ Y tế
()
Nguyễn Văn Tuyên
Nguyễn Văn Tuyên
Tổ viên - thuộc tổ Y tế
()
Đặng Thị Phương Quỳnh
Đặng Thị Phương Quỳnh
Tổ viên - thuộc tổ Y tế
()
Nguyễn Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa
Tổ viên - thuộc tổ Y tế
()
Ngọ Hoài Thương
Ngọ Hoài Thương
Tổ viên - thuộc tổ Y tế
()
Võ Thị Phước Ân
Võ Thị Phước Ân
Tổ viên - thuộc tổ Y tế
()
NHÂN VIÊN Thư viện
Gồm 2 nhân viên. Trong đó 1 Trung cấp và 1 Đại học
Nguyễn Ngọc Hồng
Nguyễn Ngọc Hồng
Tổ viên - thuộc tổ Thư viện
()
Huỳnh Tú Như
Huỳnh Tú Như
Tổ viên - thuộc tổ Thư viện
()
NHÂN VIÊN Khác
Gồm 2 nhân viên. Trong đó 1 Cao đẳng và 1 Đại học
Văn Thị Hoa Thành
Văn Thị Hoa Thành
Thư ký - thuộc tổ Khác
()
Đỗ Tấn Đức
Đỗ Tấn Đức
Phó Bí thư Đảng bộ, Trợ lý thanh niên - thuộc tổ Khác
()
NHÂN VIÊN Mầm non
Gồm 4 nhân viên. Trong đó 1 Trung cấp và 3 Đại học
Trần Hoàng Yến
Trần Hoàng Yến
Tổ viên - thuộc tổ Mầm non
()
Đỗ Thị Liêm
Đỗ Thị Liêm
Tổ viên - thuộc tổ Mầm non
()
Vũ Thị Thêm
Vũ Thị Thêm
Tổ viên - thuộc tổ Mầm non
()
Lê Thị Hồng
Lê Thị Hồng
Tổ viên - thuộc tổ Mầm non
()
GÓC CẢM NHẬN
Tôi đã tìm đến và may mắn trở thành 1 thành viên của NTN
Tôi đã tìm đến và may mắn trở thành 1 thành viên của NTN
Tôi đã tìm đến và may mắn trở thành 1 thành viên của NTN
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359