Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Đội ngũ nhân viên
/ Nhân viên

NHÂN VIÊN NỔI BẬT

Lương Thị Duyên
NV Giáo vụ - Tổ Trưởng
(Phổ thông HCM)
Vũ Thị Nguyệt
NV Kế toán - Tổ Trưởng
(Phổ thông HCM)
Bùi Thị Quỳnh
NV Nhân sự - Tổ Trưởng
(Phổ thông HCM)
Nguyễn Trâm Anh
NV Giáo vụ - Nhân viên
(Phổ thông HCM)
Nguyễn Thị Hậu
NV Giáo vụ - Nhân viên
(Phổ thông HCM)
Nguyễn Thế Thật
NV Giáo vụ - Tổ Trưởng
(Phổ thông BD)
Nguyễn Ngọc Phúc
NV Bảo vệ - Tổ Phó
(Phổ thông HCM)
Lê Hải Linh
NV Giáo vụ - Nhân viên
(Phổ thông HCM)
Đặng Minh Ngọc
NV Tuyển sinh - Tổ Trưởng
(Phổ thông HCM)

NHÂN VIÊN Nhân sự

Bùi Thị Quỳnh
Bùi Thị Quỳnh
NV Nhân sự - Tổ Trưởng
(Phổ thông HCM)

NHÂN VIÊN Kế toán

Vũ Thị Nguyệt
Vũ Thị Nguyệt
NV Kế toán - Tổ Trưởng
(Phổ thông HCM)

NHÂN VIÊN Giáo vụ

Lương Thị Duyên
Lương Thị Duyên
NV Giáo vụ - Tổ Trưởng
(Phổ thông HCM)
Nguyễn Thế Thật
Nguyễn Thế Thật
NV Giáo vụ - Tổ Trưởng
(Phổ thông BD)
Lê Hải Linh
Lê Hải Linh
NV Giáo vụ - Nhân viên
(Phổ thông HCM)
Nguyễn Thị Hậu
Nguyễn Thị Hậu
NV Giáo vụ - Nhân viên
(Phổ thông HCM)
Nguyễn Trâm Anh
Nguyễn Trâm Anh
NV Giáo vụ - Nhân viên
(Phổ thông HCM)

NHÂN VIÊN Bảo vệ

Nguyễn Ngọc Phúc
Nguyễn Ngọc Phúc
NV Bảo vệ - Tổ Phó
(Phổ thông HCM)

NHÂN VIÊN Cơ sở vật chất

NHÂN VIÊN Tổ Giám thị, Nội trú

NHÂN VIÊN Tổ Mầm non

NHÂN VIÊN Tuyển sinh

Đặng Minh Ngọc
Đặng Minh Ngọc
NV Tuyển sinh - Tổ Trưởng
(Phổ thông HCM)
GÓC CẢM NHẬN
Tôi đã tìm đến và may mắn trở thành 1 thành viên của NTN
Tôi đã tìm đến và may mắn trở thành 1 thành viên của NTN
Tôi đã tìm đến và may mắn trở thành 1 thành viên của NTN
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359