Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường / Ba công khai

Nội quy lao động của nhà trường năm 2023

Nội quy lao động của nhà trường năm 2023 theo thông báo số 344/TB-LĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2023 của phòng lao động thương binh và xã hội thành phố Thủ Đức
Nội quy lao động của nhà trường năm 2023
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Nguyễn Lê Điệp
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359