Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Tài nguyên học tập
/ Thư viện / Tài nguyên học tập
TÀI NGUYÊN HỌC TẬP

Tài nguyên học tập, Học liệu trực tuyến dành cho học sinh trường Ngô Thời Nhiệm. Nơi chia sẻ những bài học của các môn, các khối được giáo viên bộ môn biên soạn với mục đích giúp các em có thể xem lại để hiểu rõ hơn về bài học trên lớp.

GD Kinh Tế và Pháp Luật
Lớp 10
Bài học Giáo dục Kinh tế và Pháp luật - Lớp 10
Lớp 6
Bài học Giáo dục địa phương - Lớp 6
Lớp 6
Bài học Toán học - Lớp 6
Bài học Toán học - Lớp 7
Bài học Toán học - Lớp 8
Bài học Toán học - Lớp 9
Bài học Toán học - Lớp 10
Bài học Toán học - Lớp 11
Bài học Toán học - Lớp 12
Lớp 8
Bài học Vật Lý - Lớp 8
Bài học Vật Lý - Lớp 9
Bài học Vật Lý - Lớp 10
Bài học Vật Lý - Lớp 11
Bài học Vật Lý - Lớp 12
Lớp 8
Bài học Hóa học - Lớp 8
Bài học Hóa học - Lớp 9
Bài học Hóa học - Lớp 10
Bài học Hóa học - Lớp 11
Lớp 8
Bài học Sinh học - Lớp 8
Bài học Sinh học - Lớp 9
Bài học Sinh học - Lớp 10
Bài học Sinh học - Lớp 11
Bài học Sinh học - Lớp 12
Lớp 6
Bài học Công Nghệ - Lớp 6
Bài học Công Nghệ - Lớp 7
Bài học Công Nghệ - Lớp 8
Bài học Công Nghệ - Lớp 9
Bài học Công Nghệ - Lớp 10
Bài học Công Nghệ - Lớp 11
Bài học Công Nghệ - Lớp 12
Lớp 10
Bài học Giáo dục quốc phòng an ninh - Lớp 10
Bài học Giáo dục quốc phòng an ninh - Lớp 11
Bài học Giáo dục quốc phòng an ninh - Lớp 12
Lớp 6
Bài học Ngữ Văn - Lớp 6
Bài học Ngữ Văn - Lớp 7
Bài học Ngữ Văn - Lớp 8
Bài học Ngữ Văn - Lớp 9
Bài học Ngữ Văn - Lớp 10
Bài học Ngữ Văn - Lớp 11
Bài học Ngữ Văn - Lớp 12
Lớp 8
Bài học Lịch Sử - Lớp 8
Bài học Lịch Sử - Lớp 9
Bài học Lịch Sử - Lớp 10
Bài học Lịch Sử - Lớp 11
Bài học Lịch Sử - Lớp 12
Lớp 8
Bài học Địa Lý - Lớp 8
Bài học Địa Lý - Lớp 9
Bài học Địa Lý - Lớp 10
Bài học Địa Lý - Lớp 11
Bài học Địa Lý - Lớp 12
Lớp 6
Bài học Giáo dục công dân - Lớp 6
Bài học Giáo dục công dân - Lớp 7
Bài học Giáo dục công dân - Lớp 8
Bài học Giáo dục công dân - Lớp 9
Bài học Giáo dục công dân - Lớp 11
Bài học Giáo dục công dân - Lớp 12
Lớp 6
Bài học Tiếng Anh - Lớp 6
Bài học Tiếng Anh - Lớp 7
Bài học Tiếng Anh - Lớp 8
Bài học Tiếng Anh - Lớp 9
Bài học Tiếng Anh - Lớp 10
Bài học Tiếng Anh - Lớp 11
Bài học Tiếng Anh - Lớp 12
Lớp 6
Bài học Âm Nhạc - Lớp 6
Bài học Âm Nhạc - Lớp 7
Bài học Âm Nhạc - Lớp 8
Bài học Âm Nhạc - Lớp 9
Bài học Âm Nhạc - Lớp 10
Lớp 6
Bài học Khoa học tự nhiên - Lớp 6
Bài học Khoa học tự nhiên - Lớp 7
Lớp 6
Bài học Sử và Địa - Lớp 6
Bài học Sử và Địa - Lớp 7
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359