Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ /
TẦM NHÌN & SỨ MỆNH
TẦM NHÌN

Phát triển một học hiệu Ngô Thời Nhiệm có đẳng cấp uy tín – chất lượng thuộc tốp đầu trong hệ thống trường ngoài công lập của cả nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

SỨ MỆNH

Đào tạo những thế hệ học sinh ưu tú có đầy đủ năng lực – phẩm chất để thích ứng với kỷ nguyên số và thành công trong cuộc sống hiện đại.

BẢN ĐỒ
Quý PHHS vui lòng Chọn cơ sở cần liên hệ để có những thông tin tuyển sinh chính xác nhất tại mỗi thời điểm của từng cơ sở.
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359