Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Thành tích đạt được
/ Thành tích
Thành tích đạt được
- Thành tích đạt được
Filter:
Thành tích đạt được
Đạt giải khuyến khích cuộc thi Cùng Non Sông Cất Cánh Lần 2 - Năm 2012 31-10-2012
Đạt giải khuyến khích cuộc thi Cùng Non Sông Cất Cánh Lần 2 - Năm 2012
Trường Ngô Thời Nhiệm Đạt giải khuyến khích cuộc thi Cùng Non Sông Cất Cánh Lần 2 - Năm 2012 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cùng VietnamAirlines tổ chức.
Bằng khen Liên đội trường đã Đạt thành tích xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi tiền phong Hồ Chí Minh năm học 2011-2012 20-08-2012
Bằng khen Liên đội trường đã Đạt thành tích xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi tiền phong Hồ Chí Minh năm học 2011-2012
Bằng khen Liên đội trường đã Đạt thành tích xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi tiền phong Hồ Chí Minh năm học 2011-2012
Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2012 15-08-2012
Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2012
Ngày 15.8.2012 Trường Ngô Thời Nhiệm được chủ tịch UBND Tp. HCM chứng nhận Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2012
Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012 12-05-2012
Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012
Trường Ngô Thời Nhiệm được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359