Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Thành tích đạt được
/ Thành tích
Thành tích đạt được
- Thành tích đạt được
Filter:
Thành tích đạt được
Giải nhất Thi tìm hiểu về Asean dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2013 28-12-2013
Giải nhất Thi tìm hiểu về Asean dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2013
Học sinh Ngô Thời Nhiệm đạt Giải nhất Cuộc thi tìm hiểu về Asean dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2013
Đơn vị xuất sắc cuộc thi Cùng Non Sông Cất Cánh Lần 3 - Năm 2013 31-10-2013
Đơn vị xuất sắc cuộc thi Cùng Non Sông Cất Cánh Lần 3 - Năm 2013
Trường Ngô Thời Nhiệm là Đơn vị xuất sắc cuộc thi Cùng Non Sông Cất Cánh Lần 3 - Năm 2013 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cùng VietnamAirlines tổ chức.
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359