Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Thành tích đạt được
/ Thành tích
Thành tích đạt được
- Thành tích đạt được
Filter:
Thành tích đạt được
Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016 04-07-2016
Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016
Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016
Bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc năm 2016 16-06-2016
Bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc năm 2016
Trường Ngô Thời Nhiệm được Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc tặng bằng khen đã có thành tích đóng góp, ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính Giai đoạn 2015 - 2016
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359