Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Học sinh
/ Giới thiệu / Thành tích đạt được
Học sinh
Học sinh
Chúc mừng các em đã đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022 - 2023 22-03-2023
Chúc mừng các em đã đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022 - 2023
Đã có kết quả học sinh giỏi cấp thành phố năm 2022 - 2023. Ghi nhận bao công sức, nỗ lực và xin chúc mừng các thầy cô và học sinh...
Em Lê Bình Phương Dung - Lớp 6A4 đạt giải khuyến khích phần thi video clip năm 2020 04-07-2020
Em Lê Bình Phương Dung - Lớp 6A4 đạt giải khuyến khích phần thi video clip năm 2020
Em Lê Bình Phương Dung - Lớp 6A4 đạt giải khuyến khích phần thi video clip năm 2020
Giải nhất Thi tìm hiểu về Asean dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2013 28-12-2013
Giải nhất Thi tìm hiểu về Asean dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2013
Học sinh Ngô Thời Nhiệm đạt Giải nhất Cuộc thi tìm hiểu về Asean dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2013
Gọi điện thoại