Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Học sinh
/ Thành tích
Học sinh
- Học sinh
Filter:

Hằng năm tỉ lệ tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%, tỉ lệ đậu Cao đẳng – Đại học 95%, trong đó đậu đại học từ 80% - 85%. Thực hiện được tiêu chí học sinh khá giỏi đậu đại học tốp cao…

Giải nhất Thi tìm hiểu về Asean dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2013 28-12-2013
Giải nhất Thi tìm hiểu về Asean dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2013
Học sinh Ngô Thời Nhiệm đạt Giải nhất Cuộc thi tìm hiểu về Asean dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2013
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359