Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Học sinh
/ Thành tích
Học sinh
- Học sinh
Filter:

Hằng năm tỉ lệ tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%, tỉ lệ đậu Cao đẳng – Đại học 95%, trong đó đậu đại học từ 80% - 85%. Thực hiện được tiêu chí học sinh khá giỏi đậu đại học tốp cao…

Em Lê Bình Phương Dung - Lớp 6A4 đạt giải khuyến khích phần thi video clip năm 2020 04-07-2020
Em Lê Bình Phương Dung - Lớp 6A4 đạt giải khuyến khích phần thi video clip năm 2020
Em Lê Bình Phương Dung - Lớp 6A4 đạt giải khuyến khích phần thi video clip năm 2020
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359