Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Thành tích Nhà trường
/ Giới thiệu / Thành tích đạt được
Thành tích Nhà trường

Thành tích của nhà trường qua các năm học với nhiều bằng khen, cờ và giấy khen như: Bằng khen của Bộ, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc và rất nhiều bằng khen khác.

Giấy khen hoàn thành Xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022 02-11-2022
Giấy khen hoàn thành Xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022
Trường Ngô Thời Nhiệm được Giám đốc sở GD và ĐT Tp. HCM tặng Giấy khen hoàn thành Xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019 - 2020 12-05-2020
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019 - 2020
Trường Ngô Thời Nhiệm được UBND Thành phố tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019 - 2020
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2019 13-06-2019
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2019
Trường Ngô Thời Nhiệm được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2018 - 2019 12-05-2019
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2018 - 2019
Trường Ngô Thời Nhiệm được UBND Thành phố tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2018 - 2019
Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2017 23-05-2017
Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2017
Ngày 23.5.2017 trường Ngô Thời Nhiệm được Giám đốc Sở GD và ĐT Tp. HCM Công nhận là trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3
Trường Ngô Thời Nhiệm 20 năm xây dựng và phát triển giai đoạn 1997 - 2017 12-05-2017
Trường Ngô Thời Nhiệm 20 năm xây dựng và phát triển giai đoạn 1997 - 2017
Trường Ngô Thời Nhiệm được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ 20 năm xây dựng và phát triển giai đoạn 1997 - 2017
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 12-05-2017
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016 - 2017
Trường Ngô Thời Nhiệm được UBND Thành phố tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016 - 2017
Bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc năm 2016 16-06-2016
Bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc năm 2016
Trường Ngô Thời Nhiệm được Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc tặng bằng khen đã có thành tích đóng góp, ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính Giai đoạn 2015 - 2016
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014 26-09-2014
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014
Trường Ngô Thời Nhiệm được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2012 15-08-2012
Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2012
Ngày 15.8.2012 Trường Ngô Thời Nhiệm được chủ tịch UBND Tp. HCM chứng nhận Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2012
Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012 12-05-2012
Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012
Trường Ngô Thời Nhiệm được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012
Gọi điện thoại