Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Thành tích Nhà trường
/ Thành tích
Thành tích Nhà trường
- Thành tích của nhà trường qua các năm học với nhiều bằng khen, cờ và giấy khen như: Bằng khen của Bộ, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ,...
Filter:

Trường nhiều lần được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của thủ tướng chính phủ. Công đoàn và đoàn trường liên tục là đơn vị xuất sắc; Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đoàn trường 8 năm liền là lá cờ đầu Q9 (nay là TP Thủ Đức), trường thuộc tốp đầu của học sinh phổ thông TP.HCM về hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động xã hội; số lượng học sinh đạt danh hiệu 3 tốt cũng đứng tốp đầu của TP.HCM.

Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học Năm học 2018-2019 21-08-2019
Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học Năm học 2018-2019
Trường Ngô Thời Nhiệm được Ban chấp hành Đoàn THCS Hồ Chí Minh Quận 9 tặng cờ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học Năm học 2018-2019
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2019 13-06-2019
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2019
Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước theo quyết định số 732/QĐ-TTg, ngày 13/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2018 - 2019 12-05-2019
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2018 - 2019
Trường Ngô Thời Nhiệm được UBND Thành phố tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2018 - 2019
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359