Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Thành tích Nhà trường
/ Thành tích
Thành tích Nhà trường
- Thành tích của nhà trường qua các năm học với nhiều bằng khen, cờ và giấy khen như: Bằng khen của Bộ, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ,...
Filter:

Trường nhiều lần được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của thủ tướng chính phủ. Công đoàn và đoàn trường liên tục là đơn vị xuất sắc; Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đoàn trường 8 năm liền là lá cờ đầu Q9 (nay là TP Thủ Đức), trường thuộc tốp đầu của học sinh phổ thông TP.HCM về hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động xã hội; số lượng học sinh đạt danh hiệu 3 tốt cũng đứng tốp đầu của TP.HCM.

Giấy khen hoàn thành Xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022 02-11-2022
Giấy khen hoàn thành Xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022
Trường Ngô Thời Nhiệm được Giám đốc sở GD và ĐT Tp. HCM tặng Giấy khen hoàn thành Xuất sắc công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của trường Đã có thành tích điển hình Dân vận khéo năm 2022 trên địa bàn thành phố Thủ Đức 18-10-2022
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của trường Đã có thành tích điển hình Dân vận khéo năm 2022 trên địa bàn thành phố Thủ Đức
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của trường Đã có thành tích điển hình Dân vận khéo năm 2022 trên địa bàn thành phố Thủ Đức theo quyết định số 8055/QĐ-UBND ngày 17/10/2022
Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc các Quận - Huyện Đoàn thành Đoàn thành phố Thủ Đức năm học 2021-2022 30-09-2022
Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc các Quận - Huyện Đoàn thành Đoàn thành phố Thủ Đức năm học 2021-2022
Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc các Quận - Huyện Đoàn thành Đoàn thành phố Thủ Đức năm học 2021-2022
Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2021 - 2022 24-08-2022
Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2021 - 2022
Chủ tịch UBND TP.HCM tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2021 - 2022 theo quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 24/8/2022của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua số 2 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học Năm học 2021-2022 21-08-2022
Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua số 2 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học Năm học 2021-2022
Trường Ngô Thời Nhiệm được Thành Đoàn thành phố Thủ Đức tặng Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua số 2 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học Năm học 2021-2022
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022 27-07-2022
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022 theo quyết định số 66/QĐKT-LĐLĐ ngày 27 tháng 7 năm 2022
Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 01-07-2022
Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022
Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu thi đua Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 theo quyết định số 45/QĐKT-CĐGD ngày 01 tháng 7 năm 2022
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359