Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Tin tức / Thông báo

Thông báo số 451/TB-NTN về việc quản lý và sử dụng điện thoại của học sinh trường Ngô Thời Nhiệm

Nhằm đảm bảo việc sử dụng điện thoại của học sinh đúng mục đích hiệu quả nhà trường thông báo các nội dung về việc quản lý và sử dụng điện thoại của học sinh tới phụ huynh, học sinh và giáo viên
Thông báo số 451/TB-NTN về việc quản lý và sử dụng điện thoại của học sinh trường Ngô Thời Nhiệm
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359