Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Tin tức / Thông báo

Thông báo số 60/TB-NTN-VBG về việc đăng kí chọn môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đối với học sinh lớp 10 và 11

Thông báo số 60/TB-NTN-VBG về việc đăng kí chọn môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đối với học sinh lớp 10 và 11
Thông báo về việc đăng kí chọn môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đối với học sinh lớp 10 và 11
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Hướng dẫn đăng kí chọn môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đối với học sinh lớp 10 và 11
XEM CHI TIẾT
TẢI XUỐNG
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359