Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Thông báo
/ Tin tức
Thông báo

Thông báo. Danh mục thông báo về lịch thi, lịch trả bằng tốt nghiệp và những thông báo khác

Thông báo số 149/TB-NTN về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm 2023 22-04-2023
Thông báo số 149/TB-NTN về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm 2023
Thông báo số 149/TB-NTN về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2023
Công văn số 129/NTN-VP về việc tăng cường thực hiện phòng dịch Covid-19 20-04-2023
Công văn số 129/NTN-VP về việc tăng cường thực hiện phòng dịch Covid-19
Căn cứ công văn số 1820/SGDĐT-CTTT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023 04-04-2023
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023 các khối tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM
[HCM] Lịch trả bằng tốt nghiệp THPT - Năm học 2021 - 2022 24-03-2023
[HCM] Lịch trả bằng tốt nghiệp THPT - Năm học 2021 - 2022
[HCM] Lịch trả bằng tốt nghiệp THPT - Năm học 2021 - 2022
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023 09-03-2023
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023 07-12-2022
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023 các khối tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023 21-10-2022
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023 các khối lớp tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM
Gọi điện thoại