Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Thông báo
/ Tin tức
Thông báo
- Danh mục thông báo về lịch thi, lịch trả bằng tốt nghiệp và những thông báo khác của nhà trường đến quý phụ huynh và học sinh.
Filter:

Danh mục thông báo về lịch thi, lịch trả bằng tốt nghiệp và những thông báo khác của nhà trường đến quý phụ huynh và học sinh.

[HCM] Danh sách lớp học năm học 2023 - 2024, cơ sở Gò Vấp 10-06-2023
[HCM] Danh sách lớp học năm học 2023 - 2024, cơ sở Gò Vấp
[HCM] Danh sách lớp học trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm năm học 2023 - 2024, cơ sở quận Gò Vấp
[BD] Danh sách lớp học năm học 2023 - 2024, cơ sở Bình Dương 09-06-2023
[BD] Danh sách lớp học năm học 2023 - 2024, cơ sở Bình Dương
[HCM] Danh sách lớp học trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm năm học 2023 - 2024, cơ sở Bình Dương
[HCM] Danh sách lớp học năm học 2023 - 2024, cơ sở Thủ Đức 09-06-2023
[HCM] Danh sách lớp học năm học 2023 - 2024, cơ sở Thủ Đức
[HCM] Danh sách lớp học trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm năm học 2023 - 2024, cơ sở thành phố Thủ Đức
Thông báo số 237/TB-NTN về Danh mục SGK lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11 sử dụng trong năm học 2023 - 2024 31-05-2023
Thông báo số 237/TB-NTN về Danh mục SGK lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11 sử dụng trong năm học 2023 - 2024
Thông báo số 237/TB-NTN về Danh mục SGK lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11 sử dụng trong trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm, năm học 2023 - 2024
Thông báo số 149/TB-NTN về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm 2023 22-04-2023
Thông báo số 149/TB-NTN về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm 2023
Thông báo số 149/TB-NTN về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2023
Công văn số 129/NTN-VP về việc tăng cường thực hiện phòng dịch Covid-19 20-04-2023
Công văn số 129/NTN-VP về việc tăng cường thực hiện phòng dịch Covid-19
Căn cứ công văn số 1820/SGDĐT-CTTT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
[HCM] Lịch trả bằng tốt nghiệp THPT - Năm học 2021 - 2022 24-03-2023
[HCM] Lịch trả bằng tốt nghiệp THPT - Năm học 2021 - 2022
[HCM] Lịch trả bằng tốt nghiệp THPT - Năm học 2021 - 2022
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359