Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Thông tin học phí
/ Tuyển sinh
Thông tin học phí

Thông tin học phí qua các năm học của trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm

Thông tin học phí năm học 2023 - 2024 28-03-2023
Thông tin học phí năm học 2023 - 2024
Thông tin học phí năm học 2023 - 2024. Thông tin đến phụ huynh học sinh về học phí và các khoản thu của năm học mới 2023 - 2024
Thông tin học phí năm học 2022 - 2023 06-04-2022
Thông tin học phí năm học 2022 - 2023
Thông tin học phí năm học 2022 - 2023. Thông tin đến phụ huynh học sinh về học phí và các khoản thu của năm học mới 2022 - 2023
Thông tin học phí năm học 2021 - 2022 03-04-2021
Thông tin học phí năm học 2021 - 2022
Thông tin học phí năm học 2021 - 2022. Thông tin đến phụ huynh học sinh về học phí và các khoản thu của năm học mới 2021 - 2022.
Gọi điện thoại