Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Thông tin học phí
/ Tuyển sinh
Thông tin học phí
- Thông tin học phí qua các năm học của trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm
Filter:

Thông tin học phí qua các năm học của trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm

Thông tin học phí năm học 2024 - 2025 28-03-2024
Thông tin học phí năm học 2024 - 2025
Thông tin học phí năm học 2024 - 2025. Thông tin đến phụ huynh học sinh về học phí và các khoản thu của năm học mới 2024 - 2025.
Thông tin học phí năm học 2023 - 2024 28-03-2023
Thông tin học phí năm học 2023 - 2024
Thông tin học phí năm học 2023 - 2024. Thông tin đến phụ huynh học sinh về học phí và các khoản thu của năm học mới 2023 - 2024
Thông tin học phí năm học 2022 - 2023 06-04-2022
Thông tin học phí năm học 2022 - 2023
Thông tin học phí năm học 2022 - 2023. Thông tin đến phụ huynh học sinh về học phí và các khoản thu của năm học mới 2022 - 2023
Thông tin học phí năm học 2021 - 2022 03-04-2021
Thông tin học phí năm học 2021 - 2022
Thông tin học phí năm học 2021 - 2022. Thông tin đến phụ huynh học sinh về học phí và các khoản thu của năm học mới 2021 - 2022.
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359