Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Thông tin học phí
/ Tuyển sinh
Thông tin học phí
- Thông tin học phí qua các năm học của trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm
Filter:

Thông tin học phí qua các năm học của trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm

Thông tin học phí năm học 2024 - 2025 28-03-2024
Thông tin học phí năm học 2024 - 2025
Thông tin học phí năm học 2024 - 2025. Thông tin đến phụ huynh học sinh về học phí và các khoản thu của năm học mới 2024 - 2025.
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359