Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Tin chuyên môn
/ Tin tức
Tin chuyên môn

- Tổng hợp tin tức về chuyên môn của nhà trường

[HCM] Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2022 - 2023 27-04-2023
[HCM] Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023 28-03-2023
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023 của các khối lớp tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023 11-12-2022
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023 của các khối lớp tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM
Gọi điện thoại