Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Tin chuyên môn
/ Tin tức
Tin chuyên môn
- Tổng hợp tin chuyên môn liên quan đến giáo dục của nhà trường như lịch kiểm tra, danh mục sách giáo khoa, kế hoạch bồi dưỡng học sinh,... đến với quý phụ huynh và học sinh.
Filter:

- Tổng hợp tin chuyên môn liên quan đến giáo dục của nhà trường như lịch kiểm tra, danh mục sách giáo khoa, kế hoạch bồi dưỡng học sinh,... đến với quý phụ huynh và học sinh.

[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 05-04-2024
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở Bình Dương
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 04-04-2024
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 của các khối lớp tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 09-03-2024
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở Bình Dương
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024 07-12-2023
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024 07-10-2023
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024 của các sở trường Ngô Thời Nhiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương
[HCM] Lịch ôn và kiểm tra lại - Năm học 2022 - 2023 13-06-2023
[HCM] Lịch ôn và kiểm tra lại - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Lịch ôn và kiểm tra lại - Năm học 2022 - 2023 của các khối lớp tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM
Kế hoạch số 239/KH-NTN Tổ chức bồi dưỡng bổ sung kiến thức cho học sinh lớp 10 có nguyện vọng điều chỉnh môn học lựa chọn 02-06-2023
Kế hoạch số 239/KH-NTN Tổ chức bồi dưỡng bổ sung kiến thức cho học sinh lớp 10 có nguyện vọng điều chỉnh môn học lựa chọn
Tổ chức bồi dưỡng bổ sung kiến thức cho học sinh lớp 10 có nguyện vọng điều chỉnh môn học lựa chọn tại các cơ sở của Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm
[HCM] Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2022 - 2023 27-04-2023
[HCM] Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023 04-04-2023
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Lịch kiểm tra Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023 các khối tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023 28-03-2023
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023 của các khối lớp tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023 09-03-2023
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023 11-12-2022
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023
[HCM] Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023 của các khối lớp tại các cơ sở trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359