Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Tin tức nhà trường
/ Tin tức
Tin tức nhà trường
- Tin tức nhà trường
Filter:

- Tin tức nhà trường

Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021 - 2022 01-09-2021
Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021 - 2022
Cô Phạm Thị Thúy Vĩnh phát biểu nhân ngày khai giảng năm học mới trực tuyến vì đại dịch Covid-19 hoành hành ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương nơi trường trú đóng...
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359