Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Tổ chức Đoàn thể
/ Giới thiệu
Tổ chức Đoàn thể
- Tổ chức Đoàn thể
Filter:
Tổ chức Đoàn thể
Trường Ngô Thời Nhiệm tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm Kết luận số 01-KL/TW 14-05-2024
Trường Ngô Thời Nhiệm tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm Kết luận số 01-KL/TW
Trong chương trình, cô Phạm Thị Thúy Vĩnh – Người sáng lập Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm đã kể lại những hồi ức về lễ tang Bác và quá trình gìn giữ thi hài; xây dựng lăng Bác.
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359