Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giáo dục / Giáo dục kiến thức / Nghiên cứu khoa học, Stem

Tổ Sinh học tổ chức chuyên đề STEM “Hoa cầu vồng”

Với mục tiêu giúp học sinh được thực hành sau quá trình học lý thuyết, tổ Sinh học trường Ngô Thời Nhiệm đã tổ chức chuyên đề STEM “Hoa cầu vồng” cho học sinh lớp 11.

Với mục tiêu giúp học sinh được thực hành sau quá trình học lý thuyết, tổ Sinh học trường Ngô Thời Nhiệm đã tổ chức chuyên đề STEM “Hoa cầu vồng” cho học sinh lớp 11.

Tại buổi học, các em đã trình bày các nguyên lý cơ bản để tạo ra hoa cầu vồng, đồng thời mỗi nhóm đều chuẩn bị những sản phẩm là hoa cầu vồng do các em thực hành tại nhà. Đây là một phần quan trọng trong phương pháp giảng dạy STEM mà trường Ngô Thời Nhiệm đang thực hiện, giúp các em vừa hiểu lý thuyết vừa được thực hành.

Sau buổi học, các thầy, cô tổ Sinh học đã đánh giá rất cao tinh thần học tập và chuẩn bị của các em. Chương trình giảng dạy STEM đã được các tổ bộ môn xây dựng và triển khai giảng dạy trong hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm.

Với tinh thần học tập cao, các em học sinh lớp 11 đã có tiết học STEM ý nghĩa
Với tinh thần học tập cao, các em học sinh lớp 11 đã có tiết học STEM ý nghĩa
Sản phẩm “Hoa cầu vòng” được các em thực hành tại nhà
Sản phẩm “Hoa cầu vòng” được các em thực hành tại nhà
Sản phẩm “Hoa cầu vòng” được các em thực hành tại nhà
Sản phẩm “Hoa cầu vòng” được các em thực hành tại nhà
Tổ Sinh học tổ chức chuyên đề STEM “Hoa cầu vồng”
Tổ Sinh học tổ chức chuyên đề STEM “Hoa cầu vồng”
 
Tác giả: Nguyễn Hữu Vũ
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359