Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
Trang thơ Ngô Thời Nhiệm
/ Thư viện
Trang thơ Ngô Thời Nhiệm

Câu lạc bộ Thơ của nhà trường sáng tác nhiều tập thơ được xuất bản.

Nhắn nhủ thầy cô 01-06-2022
Nhắn nhủ thầy cô
Chữ TÂM ghi nhớ đừng quên. TẦM cao sư phạm phải nên nhớ đời. Đừng để thiên hệ chê cười. Sứ mệnh TRỒNG NGƯỜI hãy mãi xứng danh.
Niềm tin tưởng của muôn vàn thế hệ 01-09-2021
Niềm tin tưởng của muôn vàn thế hệ
Hai mươi lăm năm - chặng đường dài. Niềm tin sư phạm chẳng mờ phai. Ươm mầm trí tuệ gieo nhân ái. Trường Ngô Thời Nhiệm rực nắng mai.
Gọi điện thoại