Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Trường đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2020 - 2022

Trường đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2020 - 2022

Trường đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2020 - 2022 theo quyết định số 1774/QĐ-UBND thành phố Thủ Đức ngày 07 tháng 3 năm 2023.

Trường đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2020 - 2022
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359