Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Thành tích / Nhà trường

Trường Đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 1 năm 2023

Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm Đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 1 năm 2023 theo quyết định số 4131-44/QĐ-SGDĐT của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 12 năm 2023
Trường Đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 1 năm 2023
Trường Đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 1 năm 2023. Ảnh: IOTG
Tác giả: Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359