Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường / Kiểm định chất lượng giáo dục

Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2012

Ngày 15.8.2012 Trường Ngô Thời Nhiệm được chủ tịch UBND Tp. HCM chứng nhận Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2012
Người đăng: Nguyễn Lê Điệp
Nguồn: Ban biên tập trường Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
CS Thủ Đức: 0974 035 359
CS Bình Tân: 0968 785 359
CS Bình Dương: 0966 795 359