Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường / Cơ sở vật chất

Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thủ Đức

Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thủ Đức trải qua 3 giai đoạn xây dựng, nâng cấp đến nay đã được đầu tư hiện đại

Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thủ Đức trải qua 3 giai đoạn xây dựng, nâng cấp đến nay đã được đầu tư hiện đại.

Điện thoại: (028) 3731 0522
Hotline: 0938 035 359 - 0974 035 359
Đ/C: 65D Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thủ Đức

Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thủ Đức

Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thủ Đức

Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thủ Đức
Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thủ Đức

Người đăng tin: Super Ad
Gọi điện thoại