Dự thảo Hội đồng thi nghề phổ thông cấp THPT - Khoá thi ngày 14/5/2016

1. Kỳ thi nghề cấp THCS và cấp THPT  năm học 2015- 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi nghề cấp THCS và cấp THPT  năm học 2015- 2016 như sau:

Thời gian:

-        Cấp THCS: thứ ba, 31/05/2016.

-        Cấp THPT: thứ bảy, 14/05/2016.

2. Đối tượng và điều kiện dư thi

Đối tượng và điều kiện dư thi, thời gian làm bài, hình thức thi, công tác coi thi, chấm thi, xử lý kết quả thi …thực hiện theo văn bản số 2842/GDĐT-TrH ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về qui định công tác tổ chức và quản lý thi nghề phổ thông.

3.  Kinh phí tổ chức thi nghề:

Cấp THCS: Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, huyện kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông và trình Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt phần kinh phí chi từ ngân sách nhà nước và khoản được thu của thí sinh dự thi nghề phổ thông để tổ chức thi.

Cấp THPT: Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phần kinh phí chi từ ngân sách nhà nước và khoản được thu của thí sinh dự thi nghề phổ thông để tổ chức thi. Lệ phí thi nghề thực hiện theo thông báo số 483 /TB-GDĐT-VP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.  Kinh phí làm giấy chứng nhận nghề:

Kinh phí làm giấy chứng nhận nghề 5.000đ/học sinh.

Cơ sở chính

Phân hiệu Gò Vấp

 

Phân hiệu Bình Tân

 • 73/8 Võ Văn Kiệt, KP 2, P. An Lạc,
  Q. Bình Tân, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 3636 0025 - (028) 3636 0028
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Tp. Thủ Đức

 • 78/30B Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A,
  Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 6264 0888
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn

 

Cơ sở Bình Dương

 • Lô M2, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0088
 • truong@ngothoinhiem.edu.vn

 

Mầm non Bình Dương

 • Lô L12, Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú,
  Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (027) 4388 0099
 • mamnon@ngothoinhiem.edu.vn